Dostajemy dużo zapytań „czy  można tu zakupić bilet do kina”, „dlaczego nie ma tu repertuaru” …

A więc po raz kolejny pragniemy wyjaśnić:

Na skutek zaniedbania dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury Adama Karasia instytucja Sztumskiego Centrum Kultury nieodwracalnie została pozbawiona dostępu do tej domeny jak i do strony internetowej wyświetlanej pod tym adresem.